Canary Digital Radonmåler


  • Rask og fleksibel
  • Nøyaktig
  • Enkel betjening
  • Batteridrevet

- Har du lenge vurdert å få målt radonnivået hjemme eller på arbeidsplassen?
- Har du kviet deg på grunn av tidkrevende metoder?

Med Canary digitale radonmåler får du full kontroll over måling og resultater. Du kan selv overvåke og avlese radonnivået, og raskt og enkelt se effekten av egne tiltak som lufting og ventilering.

Canary er en norskutviklet digital radonmåler for bruk i boliger, i offentlige bygg og på arbeidsplasser. Dette er radonmåleren for alle - her trengs ingen spesielle kvalifikasjoner. Sett inn batteriene og du er igang!

Etter gjennomførte målinger, kan du generere rapporter online.

Generer Rapport

Canary leveres som enkeltstående måleinstrument der du også kan legge inn måleresultater på eget rapportskjema. Canary leveres også som et system (Canary pro) der en ved hjelp av programvare selv kan vise variasjon i radonnivået over tid.

Velg brukergruppe for å se hvordan en måler med Canary, og hva slags krav og regelverk som finnes:

Nyheter!

München University of Applied Sciences velger Canary pro

München University of Applied Sciences (Hochshule München) tilbyr kurs i kjernefysikk. Universitetet driver også konsulentvirksomhet innen strålevern. På grunn av nytt EU-direktiv som etablerer maksimumsnivå for radongass i bygninger har universitetet styrket sitt fokus på radon. De bruker Canary pro både for konsulentvirksomhet og i undervisningen.


Gratis rapportering ved bruk av Canary

Corentium tilbyr nå gratis rapportløsning i 12 land ved bruk av Canary, der en også får en vurdering av radonnivået i forhold til nasjonale regelverk. Nye land legges til kontinuerlig.

Eksempel rapport

Canary eksempel på den voksende internasjonale medtech næringen

Under Børge Brendes lansering av Stortingsmelding om globalisering og handel ble Canary lansert som eksempel på den voksende internasjonale medtech næringen.

Les mer

Lovisenberg Sykehus i Oslo velger Canary pro

Sykehuset har stor bygningsmasse, og har valgt Canary pro systemet både for å kontrollere radonnivået etter ombygginger i driftsbygningene, og for oppfølgende målinger av sykehusets boliger.


20.000 Canary solgt!

Til huseiere, bygningsforvaltere, kommuner og fylkeskommuner, bedriftshelsetjenester, radonkonsulenter...


Pilotprosjekt

Corentium AS og byadministrasjonen i Wuppertal i Tyskland har initiert et felles pilotprosjekt om bruk av "Canary Pro" systemet for overvåking av radongasskonsentrasjonen i offentlige bygg som skoler og barnehager.

Les mer

Forsvarsbygg velger Canary radonmålere

Forsvarsbygg er den største bygningsforvalteren i Norge, med mer enn 12.000 bygninger. Forsvarsbygg har siden 2012 kartlagt Radon i forsvarssektorens bygg. De har valgt norsk teknologi for kontrollmålinger og har anskaffet et større antall Canary og Canary pro.